Dansk Mobil Reklame
- lad reklamen gøre dig kørende...
Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt trailere - Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt trailere - Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt trailere - Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt trailere.
Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame
Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt trailere - Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt trailere - Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt trailere - Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt trailere.
Tilbage til Trailermodeller
Må jeg køre med en hestetrailer?

Rådet for Større Færdselssikkerhed får mange henvendelser om reglerne for synsfri sammenkobling.
Mange handler om, hvorvidt man må køre med en hestetrailer med almindeligt kørekort.
Læs herunder svarene på nogle af de mest hyppigt stillede spørgsmål
VW Golf 1,6 med hestetrailer og behov for at transportere en mindre hest.

VW GOLF Trailer
Egenvægt: 1100 kg. Egenvægt:  600 kg.
Totalvægt: 1650 kg. Totalvægt: 1300 kg.
Max påhæng med bremser:  1200 kg.    

Når De bruger reglerne om egenvægt + 50 kg. som i eksemplet ovenfor,
ser De at en egenvægt på + 50 kg. er lig med 1150 kg..
Påhængskøretøjets totalvægt i bilens registreringsattest er 1200 kg., og på påhængskøretøjet 1300 kg..
Begge værdier er højere end egenvægten + 50 kg. og et almindeligt kørekort kategori B er ikke nok,
heller ikke selvom påhængskøretøjet ikke er læsset.
Kører De alligevel og bliver stoppet af politiet, vil resultatet være en bøde selvom køretøjet og trailerens samlede totalvægt ikke overstiger 3500 kg., idet reglen om egenvægt + 50 kg. ikke er opfyldt.

Løsninger:

De erhverver et trailerkørekort, kategori B/E

De får bilens registreringsattest nedjusteret,
så vægten for påhængskøretøjets største vægt med bremser sættes ned fra 1200 kg. til 1150 kg..

De har kun behov for at køre med en mindre hest,
og med en egenvægt på traileren på 600 kg. er der plads til i alt 550 kg. hest og tilbehør og det er tilstrækkeligt til at kunne køre med lille kørekort.

Løsninger:
Den bedste løsning er at køre til det nærmeste motorkontor
og få bilens registreringsattest ændret.
De opnår samtidig den fordel, at de uden problemer kan køre med andre trailere med en totalvægt,
der større en 1150 kg., når blot De ikke læsser traileren så totalvægten overstiger 1150 kg..

Når vægten for påhængskøretøjets største vægt, med bremser, på bilens registreringsattest ikke er større end bilens egenvægt + 50 kg, er et almindeligt kørekort kategori B tilstrækkeligt.
Dermed opfylder bilens registrering i sig selv kravet om egenvægten + 50 kg.

VW Transporter 2,5 D med hestetrailer og behov for at køre med to heste

VW Transporter Trailer
Egenvægt:

1.575 kg.

Egenvægt:

750 kg.

Totalvægt:

3.025 kg.

Totalvægt:

2.000 kg.

Max påhæng med bremser:

2.000 kg.

   
Reglen om at bilens egenvægt + 50 kg. skal være lig med,
eller større end påhængskøretøjets vægt, opfyldes ikke.
Køretøjets og trailerens samlede totalvægt må ikke overstige 3.500 kg.
Derfor opfylder De ikke reglen, hvad enten De bruger bilens eller trailerens angivelse for påhængskøretøjets totalvægt.

Løsninger:
De skal tage et trailerkørekort kategori B/E.
Bilens totalvægt er i dette tilfælde så høj, at det ikke giver reel mening at nedjustere 
påhængskøretøjets største vægt med bremser i bilens registreringsattest.
Derfor heller ikke at nedjustere bilens totalvægt.

Vægtafgift
På alle trailere med en totalvægt over 500 kg skal der svares vægtafgift.
 Vægtafgiften beregnes ud fra trailerens totalvægt.
De aktuelle satser kan ses på skatteministeriets hjemmeside.

Klik her for at se de aktuelle satser.


Gode råd ved køb af hestetrailer.

Kørsel.
Det er vigtigt at hesten er fortrolig med kørsel i hestetraileren.

De første gange en hest transporteres i trailer, bør kørslen være meget forsigtig og turen meget kort.
Kør aldrig hurtigt i kurver.
På en god, lige vej er hastigheden ikke så afgørende.
Køres der med én hest i en 2-hestes trailer, bør hesten altid stå i venstre side.

Typegodkendelse vedr. transport af dyr
Er Deres hestetrailer mere end 3 år gammel, bør De checke Deres registreringsattest
Se mere derom -
klik her

Ventilation.
God ventilation i traileren er vigtig.
Ved at åbne eller lukke klappen over bagrampen, kan man regulere ventilationen.
Trailere kan udstyres med ventilationsvinduer og har normalt mange justeringsmuligheder.
Kør aldrig med al ventilation helt lukket.
Som minimum bør ventilationsvinduets bagkant være åben.

Vedligeholdelse.
De bør altid gennemlæse den enkelte trailers manual grundigt,
omkring bremser og udvidet garantiordning på bund og sider.
En trailer kan holdes i mange år, ved jævnlig vask og rengøring
- særlig på grund af den syre der er i hestenes gødning.
En trailers tag kan med fordel vokses med almindeligt bådvoks.
Skillevægge kan normalt udtages ved at dreje dem ud af hængslerne og løfte den ud af gulvbeslaget forrest i traileren.
Det er særdeles vigtigt, ofte, at tage gummimåtter ud af traileren, og sikrer at der bliver foretaget en grundig rengøring og gennemtørring.
Et køb af en hestetrailer må ikke ske med indvending højde under 220 cm..
En hestetrailer til 2 heste bør ikke være på under 160 cm.
Smallere trailere skaber ofte problemer med læsning, etc..
Ponykørsel kræver at bommene skal kunne ændres i højden idet en pony ellers kan gå under bommene.

Traileren skal være så lys som mulig indvendigt, af hensyn til hestens velbefindende
Vælg, af samme årsag, en trailer med et solidt skillerum.
En trailer bør kunne serviceres i lokalområdet.


Nyttelast
Af trailerens registreringsattest, og af vægttavlen fremgår det, hvor stor nyttelasten er.
Det frarådes overlæsse, idet køresikkerheden derved forringes stærkt.

Overlæs kan medføre skader på dæk, aksel, samt chassisramme, ligesom det medfører bortfald af reklamationsret - iøvrigt er overlæs ulovligt:).

Et eksempel på overlæs
En trailer har en nyttelast på 325 kg..
Ladmål er 2.05 x 1.30 x 0.40 m., hvilket giver et rumfang på ca. 1.0 m3.

Fyldes denne vogn for eksempel med sand, bliver lasten ca. 1700 kg.!

Tilbehør
Det findes sædvanligvis et stort tilbehørsprogram til de enkelte trailere, bl.a. næsehjul, støtteben, flade og høje presenning, ekstra sider, aflåseligt låg, plast- eller glasfiberlåg, m.v.,
alt sammen skabt og produceret for at De som kunde og bruger kan få fuld nytte af en given model.
begiv Dem derfor ikke ud at mixe et og andet der ikke er skabt til modellen eller som har reference til sikkerheden på området.

Og til sidst
En trailer der benytter standardaksler af anerkendte fabrikater, som for eksempel Al-Ko og Knott, vil sammen med et anerkendt mærke give en højere gensalgsværdi, når der skal skiftes ud.
 

Med support fra:

DANSK MOBIL REKLAME

- er De et stykke nærmere målet - at blive kørende uden investering!

DK 5610 Assens - Telefon +45 64713346

admin@danskmobilreklame.dk

Til Toppen af siden